مردم برای جوانان

عنوانمردم برای جوانان
گونهنشریه
پدیدآورندگانروحانی نجف آبادی, عباسعلی, مهیاری, محمد علی
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: عباسعلی روحانی نجف آبادی؛ سردبیر: محمد علی مهیاری

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارهفتگی
موضوععباسعلی روحانی نجف آبادی, محمد علی مهیاری, مردم برای جوانان, نشریه, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
یادداشت ها

وابسته به: حزب توده ایران

متن کامل

نشریه‌ی مردم برای جوانان که مهمترین نشریه‌ی حزب توده برای نوجوانان بود، از دی ماه سال ۱۳۲۴، ۲ سال پس از تشکیل سازمان جوانان این حزب، آغاز به انتشار کرد ...Asics footwear | Nike