مدرسه فرهاد

عنوانمدرسه فرهاد
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۵۰
عنوان دیگر
مکان انتشارتهران
تاریخ نشر

۱۳۵۰-۱۳۵۷

مقطع آموزشیکودکستان، دبستان راهنمایی
نوع سازماندولتی؛ مختلط؛ عادی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
یادداشت ها

وابسته به: آموزش و پرورش

متن کامل

دبستان فرهاد در سال ۱۳۳۶ باز شد. این دبستان بود مختلط و ملی که شهریه آن ۸۵۰۰ ریال بود. بعدها کودکستان و دوره‌ی راهنمایی نیز افزوده شد. رویهمرفته ۴۷۶ نفر دانش‌آموز در این مدرسه‌ها درس می‌خواندند. ساختمان دبستان دو طبقه و مدیر دبستان توران میرهادی بود. در این دبستان، استفاده از کتابخانه تقریبا اجباری بود، به این معنا که شاگردان کلاس‌های دوم و سوم و چهارم در هفته سه روز در ساعات کلاس به کتابخانه فرستاده می‌شدند ...Nike Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE