محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی

عنوانمحیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳-۱۳۷۹

مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشسرای عالی
سال انتشار۱۳۱۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶۲ ص
مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیفلسفه و علوم تربیتی
موضوعبهداشت کودک, پایان نامه, تغذیه کودکان, کودکی, منابع نوشتاری, مهرانگیز منوچهریان, نوزادان
متن کامل

بررسی محیط زندگی و رشد کودک، بیماری های نوزادان، بهداشت لباس و رختخواب آنان، احکام و آداب و تشریفات در رابطه با کودکان، ترساندن کودک و تغذیه کودکان ایرانی در گذشته.