متحدالمآل

عنوانمتحدالمآل
گونهسند
شماره دسترسی۶۵۴۹ت
فرستندهوزیر معارف و اوقاف,
گیرندهمدیر[مدرسه دخترانه ],
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۲۷دی۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, مدیر[مدرسه دخترانه ], منابع نوشتاری, وزیرمعارف واوقاف
متن کامل

تاکید برتغییر لباس دانش اموزان وکارکنان مدرسه دخترانه وتهدید به لغو امتیازمدرسه از طرف وزرات معارف واوقافbest shoes | 『アディダス』に分類された記事一覧