مبارزه با بیسوادی و روشهای جدید آن

عنوانمبارزه با بیسوادی و روشهای جدید آن
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانقاسمی, احمد حسین
مکان انتشارتهران
ناشروزارت آموزش و پرورش
سال انتشار۱۳۴۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۱ص.
پدیدآورندگان

ترجمه احمد قاسمی

نام سازمانایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیته اجرای طرح بین المللی مبارزه با بیسوادی در ایران
موضوعاحمد قاسمی, برنامه های سواد آموزی, روش های سوادآموزی, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش و تجزیه و تحلیلی از فعالیت های مبارزه با بی سوادی بزرگسالان در کشورهای فرانسه زبان افریقا و ماداگاسکار. شامل: هدف های سوادآموزی بزرگسالان، سوادآموزی همراه با آموزش حرفه ای، طرح ریزی برنامه ی سوادآموزی، سازمان های مبارزه با بی سوادی و وظایف آنها.best Running shoes | nike fashion