ماجرای فیل کوچولو(۲)

عنوانماجرای فیل کوچولو(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرلاگارد, لوس آندره
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۲]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, پاپ آپ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, لوس آندره لاگارد, ماجرای فیل کوچولو, منابع دیداری
متن کامل
ماجرای فیل کوچولو(۲)