ق‍ص‍ه‌ای‌ از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌

عنوانق‍ص‍ه‌ای‌ از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۳۵۲ک
پدیدآورندگانغفاری, حمید
ناشرطه
مکان انتشارقزوين
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۲ ص
اندازه۵/۲۴*۵/۱۶س.م
پدیدآورندگان

ح‍م‍ی‍د غ‍ف‍اری‌

موضوعادبیات تالیف, ح‍م‍ی‍د غ‍ف‍اری‌, طه, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

اطلاعات مختصری درباره ی اشغال فلسطین توسط اسرائیل.jordan Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092