قصه های ایرانی

عنوانقصه های ایرانی
گونهمقاله
ناشركودك و زندگی
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵ خرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
موضوعامیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), نقد و بررسی
متن کامل

معرفی کتاب «قصه های ایرانی» و اشاره به نکات مهمی که انجوی در این کتاب به آن ها پرداخته است. این کتاب از انتشارات امیرکبیر می باشد.