قرقاول

عنوانقرقاول
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۸۶۶ک
پدیدآورندگانمشیری, محمد
ناشراشرفی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۳۲)ص
اندازه۱۳.۵*۱۷.۵س.م
پدیدآورندگان

محمد مشیری

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, محمد مشیری
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)، عکس

بهاء

۲۰ریال

عنوان کوتاهکلکسیون پرندگان؛۳
متن کامل

آشنایی با ویژگی هاى ظاهرى قرقاول، زاده اصلى این پرنده، پرورش، تکثیر و خوراک آنها، چگونگى تخم‏گذارى و نگهدارى از جوجه‏هایشان.jordan release date | Men’s shoes