فیلم زندگانی کمینوس

عنوانفیلم زندگانی کمینوس
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۶

شماره

دوره ۲۹ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعآموزش چند رسانه ای, کمینوس, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, یونسکو
متن کامل

کمینوس، پایه‌گذار آموزش دیداری شنیداری است. یونسکو به مناسبت سیصدمین سال انتشار کتاب او فیلمی ساخته است.best Running shoes brand | Klær Nike