فیلمسازی برای کودکان در ایران: رهایی - برنده جایزه نخست در جشنواره جهانی

عنوانفیلمسازی برای کودکان در ایران: رهایی - برنده جایزه نخست در جشنواره جهانی
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س ۳ ش۹۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۳
موضوعرستاخیز, فیلم شناسی, فیلم کودکان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارشی درباره ی آغاز موج فیلمسازی برای کودکان، همزمان با آغاز کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تبدیل آن به جشنواره ی فیلم های کودکان، شرکت در جشنواره های خارجی، حفظ هویت ایرانی و نمایش زندگی کودکان ایرانی، ارائه ی فهرستی از فیلم های کودکان و نوجوانان که در جشنواره های جهانی شرکت کرده و جایزه گرفته اند.Asics footwear | Men’s shoes