فکر و قلم : زال، پرورده سیمرغ

عنوانفکر و قلم : زال، پرورده سیمرغ
گونهمقاله
نویسندگانگرگین, ایران, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه اول آبان ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي)

پدیدآورندگان

تصويرگر: ليوني

موضوعپیک نوجوان, زال (داستان), گرگين، ايران, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

روایت داستان زال از داستان های شاهنامه همراه با تحلیل داستان.Sportswear free shipping | Air Jordan Release Dates 2020