فهرست توصیفی کتابهای مفید برای دبیرستانها

عنوانفهرست توصیفی کتابهای مفید برای دبیرستانها
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانامیردیوانی, ابوالفضل, نورصالحی,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۴۷
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

نورصالحی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعابوالفضل امیر دیوانی, پایان نامه, کتاب مناسب, کتابشناسی موضوعی, منابع نوشتاری, نورصالحی
متن کامل

فهرست توصیفی ۲۲۷ عنوان کتاب مناسب برای دانش آموزان مقطع دبیرستان که به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند همراه با فهرست اعلام.