فنجان و نعلبکی چگونه ساخته می شود؟

عنوانفنجان و نعلبکی چگونه ساخته می شود؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٧٥٢ک
ناشرالهام
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۶۰
تعداد صفحه١٦ص
اندازه٥/١٥*٥/٢١ س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, الهام, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهکتاب خردسالان؛ ١٥
تیراژ١٥٠٠٠ن
متن کامل

چگونگی تهیه ظروف چینی و مراحل تبدیل خاک رس به فنجان و نعلبکیNike Sneakers Store | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff