فروش اجناس اهدایی بسود بیمارستان کودکان بنگاه نیکوکاری

عنوانفروش اجناس اهدایی بسود بیمارستان کودکان بنگاه نیکوکاری
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۳۷ (۹۸۰۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعبیمارستان کودکان بنگاه نیکوکاری, جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران, کوشش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

خبر فروش کالاهای اهدایی کشورهای مختلف، به سود بیمارستان کودکان بنگاه نیکوکاری وابسته به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در باشگاه افسران.Running sports | Entrainement Nike