فرانکلین

عنوانفرانکلین
گونهناشران
عنوان دیگر

کتابهای جیبی

سال تأسيس۱۳۳۲
تاریخ نشر

١٣٣٢

مقطع تحصیلیکتاب، نشریه
موضوعسازمان ها, ناشران
یادداشت ها

وابسته به: برنامه های کتاب فرانکلین

مکان انتشارتهران
نشانی پدیدآورنده

تهرانچهارراه یوسف آباد

متن کامل

موسسه انتشاراتی فرانکلین که در سال ۱۳۳۲ فعالیت خود را در تهران آغاز کرد، یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های تاریخ نشر ایران است. بودجه این بنگاه از سوی سرپرستی‌ سفارتخانه‌ها و انجمن‌های فرهنگی مشابه و از محل کمک‌ تراست‌های مطبوعاتی و سرمایه‌داری داخل آمریکا و از محل فروش مازاد محصولات کشاورزی در خارج تامین می‌شد. این مؤسسه یکی از برنامه‌های مربوط به اصل چهار ترومن بود که در بحبوحه جنگ سرد در ایران پدید آمد و وظیفه آن ترویج فرهنگ و تمدن آمریکایی در کشور‌های جهان سوم بود. هدف اصلی فرانکلین در آغاز کار، ترجمه و انتشار کتاب‌های آمریکایی به قیمت ارزان بود تا در کشورهایی همچون ایران در مقابل ادبیات ارزان قیمت روس کتاب‌های دیگری هم برای خریدن و خواندن وجود داشته‌باشد. این مؤسسه در بسیاری از کشورهای ...Buy Sneakers | Nike Shoes