فایده درس جغرافیا

عنوانفایده درس جغرافیا
گونهمقاله
نویسندگانطوبیا, صادق
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی و بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۰
پدیدآورندگان

مترجم صادق طوبیا

موضوعصادق طوبیا, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله درخصوص اهمیت و فواید درس جغرافیا است که خواندن و دانستن این درس را لازم و مهم می‌داند و مطالبی نیز دربارة ارزش تربیتی جغرافی نیز گفته شده است .latest jordans | Nike