طرح مقدماتی اصلاح آموزش و پرورش کشور

عنوانطرح مقدماتی اصلاح آموزش و پرورش کشور
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۱۹الف
مکان انتشارتهران
ناشروزارت آموزش و پرورش، اداره کل مطالعات و برنامه ها
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴۳ص.
نام سازمانایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل مطالعات و برنامه ها
موضوعگزارش و جزوه, منابع نوشتاری, نظام‌ آموزشی, نظام‌ آموزشي, نوآوری‌های آموزشی
متن کامل

طرح اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور در دهه ی ۴۰، شامل: اهداف و اصول طرح، برنامه ی آموزشی دوره ی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و فنی و حرفه ای، آموزش اجباری، آموزش رایگان همراه با فهرست نام های اعضای شورای آموزش و پرورش و ۱۳ کمیسیون بررسی مسائل مختلف آموزش و پرورش.