صبح و مادر

عنوانصبح و مادر
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف محبت مادر.Buy Kicks | Sneakers