شورای کتاب کودک

عنوانشورای کتاب کودک
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۴۱
عنوان دیگر
تاریخ نشر

١٣٤١-

نوع سازمانغیردولتی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

در دی ماه سال ۱۳۴۱ شورای کتاب کودک به کوشش ۳۷ نفر از کارشناسان ادبیات کودکان و آموزش و پرورش، نویسندگان، تصویرگران، ناشران، کتابداران و آموزگاران، کار رسمی ‌خود را آغاز کرد. در این دوره، زمینه ‌های لا‌زم برای جهشی تاریخی در ادبیات کودکان ایران فراهم شده بود.
شورای کتاب کودک نخستین سازمان غیردولتی ادبیات کودکان در ایران بود و می‌کوشید با برگزاری نشست ‌ها و هم‌اندیشی ‌‌های کارشناسی، بررسی پیوسته کتاب ‌های کودکان و نوجوانان، انتشار فهرست سالا‌نه از کتاب‌ های مناسب منتشر شده کودکان و نوجوانان، گزینش کتاب‌ های برگزیده سال و اعطای پلا‌ک یادبود، برگزاری روز کودک، تشکیل کلا‌س‌های کتابداری، کمک به گسترش فرهنگ کتابخوانی و پیوند با نهادهای بین‌المللی ادبیات کودکان، در بالا‌ بردن جایگاه ادبیات کودکان ایران نقش شایسته داشته باشد. ...affiliate link trace | Air Jordan Sneakers