شهر زنبوران

عنوانشهر زنبوران
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٠٣ک
پدیدآورندگانبی آزار شیرازی, عبدالکریم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٣١ ص
اندازه۲۴*٤/١٧ س.م
پدیدآورندگان

اثر بی آزار شیرازی

موضوعادبیات تالیف, بی آزار شیرازی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, عبد الكریم بى‏ آزار شیرازى, غیرداستان, کتاب, کتاب‌ دینی, کتاب علمی, كتاب‌ دینی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (رنگی، سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

عنوان کوتاهاز سری ببینیم و بیندیشیم؛٢
متن کامل

مطالبی درباره ی آفرینش زنبور عسل از دیدگاه قرآن.Sports brands | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival