شناخت هنر کودک: موسیقی و کودکان

عنوانشناخت هنر کودک: موسیقی و کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, شب زنده دا
عنوان فرعیگفت و گو با احمدرضا احمدی: کار فرهنگی تأثیر خلق الساعه ندارد "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۳۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحمدی، احمدرضا, رستاخیز, شب زنده دار، محمد, صفحه گرامافون, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, موسیقی و کودک
متن کامل

گفت و گو با احمد رضا احمدی، شاعر و سرپرست مرکز تهیه صفحه برای نوجوانان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ی هدف و برنامه های طرح شده، میزان استقبال بچه ها از این برنامه ها، هدف از تهیه ی صفحه های گرامافون ده گانه ی ویژه ی موسیقی ملی ایران و ارزیابی آینده ی موسیقی کودکان.bridge media | Air Max