شناخت جهان

عنوانشناخت جهان
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۲۰ک
پدیدآورندگانفرهیخته, نورالدین
پدیدآورندگان همکارامینی, علی
ناشرایما
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۸۰ص
اندازه۱۴.۵*۲۱
پدیدآورندگان

نورالدین فرهیخته و علی امینی

موضوعادبیات تالیف, ایما, علی امینی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, نورالدین فرهیخته
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۵۰ریال

متن کامل

مجموعه اطلاعاتى درباره چگونگى شکل‏گیرى دنیا، ماده در جهان، جهان هفت عنصرى، و ....