س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ و ق‍ر‌ائ‍ت‍خ‍‍ان‍ه‌ م‍ل‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

عنوانس‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ و ق‍ر‌ائ‍ت‍خ‍‍ان‍ه‌ م‍ل‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگاننخجوانی, محمد علی, احمدی, علی
متن کامل

چگونگی شکل گیری ساختمان کتابخانه و قرائتخانه ملی شهر تبریز در ۲۵ شهریور ۱۳۳۳ توسط اداره کل فرهنگ استان آذربایجان و جمعی از فرهنگ دوستان و معرفی بخش‌های مختلف این کتابخانه، شامل: تالار مطالعه، مخزن کتاب، کتابخانه کودکان و تالار اجتماعات.