سیندرلا(۶)

عنوانسیندرلا(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکوباستا, وویتیخ
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص[۶]
وضعیت رنگ

نقاشی(اکلریک)

موضوعپاپ آپ, تصویر, تصویر کتاب, سیندرلا, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, منابع دیداری, وویتیخ کوباستا
متن کامل
سیندرلا(۶)