سیستم آموزشی کلاس باز چیست

عنوانسیستم آموزشی کلاس باز چیست
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی)

موضوعآموزش دید و شنودی, حسام الدین امامی, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری, نوآوری‌های آموزشی
متن کامل

بررسی سیستم باز آموزشی که به طور آزمایشی در آمریکا و سوئد برقرار است .latest jordans | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp