سگ

عنوانسگ
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۴۹۳ک
پدیدآورندگانم‍شی‍ری‌, محمد
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۳۸ ص
اندازه۲۴*۱۶س.م
پدیدآورندگان

م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌, محمد م‍شی‍ری‌
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، عكس (س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

عنوان کوتاهاز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ن‍وج‍وان‍ان
تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی زندگی، تغذیه و آموزش سگ‌ها.Buy Kicks | Sneakers