سپاهیان دانش ۶ مدرسه در روستاهای شهر ری ساختند

عنوانسپاهیان دانش ۶ مدرسه در روستاهای شهر ری ساختند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۶

شماره

س ۳ ش ۶۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, سپاه دانش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش ۱۰۶ سپاهی دانش دختر و پسر طی ۵ سال در شهر ری و با کمک مردم کارهای مفیدی انجام دادهاند از جمله تأسیس مدارس، راهسازی، ساختن حمام، تشکیل کلاس های تنظیم خانواده، آشپزی، خیاطی و تشویق مردم به مشارکت درکارهای عمرانی.