سمینار ملی ادبیات کودکان (نخستین: ۱۳۴۲: تهران، دبیرستان رضا شاه کبیر)

عنوانسمینار ملی ادبیات کودکان (نخستین: ۱۳۴۲: تهران، دبیرستان رضا شاه کبیر)
گونههمایش، جشنواره و نمایشگاه
سال انتشارنوشته شده
پدیدآورندگان

برگزارکننده: شورای کتاب کودک

موضوعادبیات کودکان, سمینار ملی ادبیات کودکان (نخستین: ۱۳۴۲: تهران، دبیرستان رضا شاه کبیر), شورای کتاب کودک, مناسبت ها, همایش ‌ها, همایش، جشنواره و نمایشگاه
ارجاع کلیدی۱۷۹۱۲
متن کامل

نخستین سمینار ملی ادبیات کودکان در پنجم دی ماه ۱۳۴۲ در دبیرستان رضا شاه کبیر تهران برگزار شد. سازمان دهندگان این گردهمایی، تنی چند از موسسان شورای کتاب کودک همچون شمس الملوک مصاحب، زهرا دیده بان، توران اشتیاقی، نوش آفرین انصاری، معصومه سهراب (مافی)، توران میرهادی، لیلی آهی (ایمن)، ماه آفرید آدمیت، محمدجعفر محجوب، نورالدین زرین کلک و عباس یمینی شریف بودند، که با برپایی گروههای کارشناسی، درباره موضوع های گوناگونی شامل مطالب مناسب و نامناسب برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، نسبت تالیف و ترجمه در کتاب‌های کودکان و نوجوانان، استفاده از ادبیات ملی، سبک و شیوه نگارش کتاب‌های کودکان و نوجوانان، نوع و کیفیت و تاثیر کتاب‌های کودکان و نوجوانان، وضعیت نشر و بازار، جوایز کتاب‌های کودکان و کتابخانه‌های عمومی کودکان و مدرسه‌ها به بحث و گفت و گو پرداختند. latest Nike Sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp