سازمان ملی پیشاهنگی ایران

عنوانسازمان ملی پیشاهنگی ایران
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۰۴
عنوان دیگر
تاریخ نشر

١٣٠٤

نوع سازماندولتی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

پیشاهنگی، سازمانی ملی که در بیشتر کشورهای جهان فعالیت می‌کند. و هدف اصلی، آن رشد فکری و اخلاقی و پرورش استعدادها ، بهبود قوای جسمی و روانی کودکان و نوجوانان، افزودن اطلاعات اجتماعی ایشان و استوار کردن پایه‌های میهن پرستی و تفاهم بین‌المللی است. رابرت ستیونسن سمیت بیدن – پاول بنیانگذار پیشاهنگی در جهان است. او نخست، پیشاهنگی پسران و بعد پیشاهنگی دختران را پایه گذاشت. در سال ۱۳۰۴ به کوشش احمد امین، سازمان پیشاهنگی در ایران نیز راه‌اندازی و از سال ۱۳۱۳ مورد توجه پهلوی اول قرار گرفت و فراگیر شد. در همان سال، تامس گیبسن آمریکایی برای ادامه‌ی کار پیشاهنگی در ایران به کار گماشته شد به این ترتیب ...latest Nike Sneakers | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov