زیبای خفته(۲)

عنوانزیبای خفته(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرلاگارد, لوس آندره
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۲]
وضعیت رنگ

نقاشی(اکلریک)

موضوعپاپ آپ, تصویر, تصویر کتاب, زیبای خفته, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, لوس آندره لاگارد, منابع دیداری
متن کامل
زیبای خفته(۲)