روشهای تربیتی

عنوانروشهای تربیتی
گونهمقاله
نویسندگانابراهیمی, محسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۶۶-۶۷۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محسن ابراهیمی, مقاله
متن کامل

این مقاله به بررسی روش های تربیتی از دید روانشناسی می‌نگردtrace affiliate link | Ανδρικά Nike