رنج بی یاری

عنوانرنج بی یاری
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

تیر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپرورشگاه ها, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی مؤسسات بزرگ خیریه ای که در امریکا به وجود آمده برای نگهداری کودکان بیسرپرست به شیوه ای ویژه. در این موسسات برای بچه ها از زنان و مردانی که مایل به محبت کردن به کودکان هستند دعوت می شود تا نقش ناپدری و نامادری برای چند کودک بازی کنند. شرح تاثیراتی که این شیوه در زندگی کودکان داشته است.Sports brands | Sneakers