راهنمای کتابداران مدارس

عنوانراهنمای کتابداران مدارس
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسپهری, متین دخت, انصاری (محقق), نوش آفرین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۴۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳۰۰ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما نوش آفرین انصاری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعپایان نامه, کتابخانه آموزشگاهی, كتابخانه آموزشگاهی, متین دخت سپهری, منابع نوشتاری, نوش آفرین انصاری
متن کامل

بررسی فلسفه خدمات کتابخانه های آموزشگاهی و اهداف آن، دانش آموزان، معلم و کتابدار،سازمان مجموعه کتابخانه، تنظیم مجموعه کتابخانه، انتخاب و سفارش مواد، روش استفاده از کتاب و کتابخانه، مواظبت از کتاب ها و کتابخانه، تنظیم سالن و وسایل و تجهیزات کتابخانه و اشاعه و توسعه ی ارتباط معلم – کتابدار، با دیگر کتابخانه ها، معلم کتابدار و حرفه کتابداریbridge media | Nike, adidas, Converse & More