راهنمای انتخاب و تهیه کتاب در کتابخانه های دبیرستانی

عنوانراهنمای انتخاب و تهیه کتاب در کتابخانه های دبیرستانی
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانفیال, صدیقه, رهبری, شیرین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۲
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۲۰ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما شیرین رهبری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعپایان نامه, شیرین رهبری, صدیقه فیال, کتابخانه آموزشگاهی, كتابخانه آموزشگاهی, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی وضعیت کتابخانه ها در ۱۲ دبیرستان تهران و شناسایی عوامل موثر در به وجود نیامدن یک کتابخانه ی مناسب و سپس ارائه ی یک خط مشی برای انتخاب کتاب های مناسب بر اساس هدف های آموزشی و مراجعان، تعیین وظایف کتابدار و ارائه ی راهکارهایی برای انتخاب و وجین مواد کتابخانهBest Nike Sneakers | GOLF NIKE SHOES