راهنمای ارزشیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی)

عنوانراهنمای ارزشیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی)
گونهپایان نامه
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۵
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما آلیس لورر، نوش آفرین انصاری (محقق)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
متن کامل

تحقیق و بررسی در کتابخانه‌های آموزشگاهی در دبیرستان‌ها و ارائه یک راهنمای ارزشیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی ایران است که می‌توان به عنوان یک راهنما برای تاسیس کتابخانه آموزشگاهی و ارائه خدمات کتابخانه‌ای موثر باشد. این بررسی با توجه به تحول‌های اخیر کتابخانه‌های آموزشگاهی، اهمیت مواد سمعی و بصیری و نیازهای فرهنگی ایران و اقتباس کاملی از کتاب A Planning Guide for the High School Library Program تهیه شده است . ایجاد یک طرح برای برنامه‌ریزی خدمات یک کتابخانه پیشرفته در مدارس مهمترین قسمت این ارزشیابی است و امکانات جدیدتر آینده را نیز پیش‌بینی می‌کند که عبارتند از: خلاصه‌ای راجع به خدمات و تسهیلات موجود در کتابخانه آموزشگاهی، ارزشیابی خدمات و تسهیلات، بررسی خدمات و تسهیلات موجود در کتابخانه‌های آموزشگاهی دیگر به منظور آگاهی از کمک‌های موثری که می‌توانند به کتابخانه آموزشگاهی مورد بررسی به نمایند و برنامه‌ریزی برای کتابخانه آموزشگاهی. برنامه‌ریزی برای خدمات کتابخانه دبیرستانی را نیز مطرح کرده است: فراهم کردن فهرستی از خدمات و تسهیلات لازم و اساسی برای ارائه یک خدمت موثر در کتابخانه دبیرستانی، آشنایی با منابع لازم جهت تهیه طرح کامل خدمات در کتابخانه دبیرستانی، اتخاذ تصمیم در مورد روشهایی که می‌توان برای ارزشیابی خدمات کتابخانه دبیرستانی به کار برد و تهیه خط مشی‌هایی که برنامه‌ریزی خدمات را برای کتابخانه دبیرستانی آسان می‌نماید.