راز کلمه‌ ها

عنوانراز کلمه‌ ها
گونهسند
شماره دسترسی۲۰۳ت‌
فرستندهرمضانی, مصطفی
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷ص
موضوعراز کلمه ها (کتاب), سند, لیلی آهی (ایمن‌), م‍ص‍طف‍ی‌ رم‍ض‍ان‍ی‌ (دان‍ش‍ج‍وی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌), مصطفی‌ رمضانی‌ (دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی دانشگاه‌ ته‍ران‌), منابع نوشتاری, نقد و بررسی
متن کامل

بررسی کتاب راز کلمه‌ها نوشته‌ی مجید نفیسی و تصویرگری یوتا آذرگین که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است، بر پایه‌ی نظر دانش آموزان کلاس‌های دوم تا ششم دو دبستان چیستا و خواجو که داستان در کلاس برای آن‌ها خوانده شده است.Buy Kicks | Women's Nike Superrep