ذوب‌ آه‍ن‌

عنوانذوب‌ آه‍ن‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۶۳ک
پدیدآورندگان همکاردفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی,
ناشروزارت ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۱۴ ص
اندازه۲۲*۱۵س.م
پدیدآورندگان

ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌, دفتر برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ ابتدایی‌, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، عكس(سياه و سفيد)

بهاء

۵۰۰۰۰ن

عنوان کوتاهمجموعه كتابهاى خواندنى براى دانش آموزان دبستان؛ ۲
متن کامل

تاریخچه ی تاسیس ذوب آهن در ایران.Asics footwear | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%