دید

عنواندید
گونهمقاله
نویسندگانچاووش,
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸
موضوعچاووش, حمایت کودکان, شعر, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی رنج های کودک مسکین.