در مقابل کودکان کندذهن باید چه جبهه‌ای گرفت

عنواندر مقابل کودکان کندذهن باید چه جبهه‌ای گرفت
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعکودکان کند ذهن, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی بیماری سانسوریل یا کندفکری و رکود فکری و راه‌های پیشگیری و درمان بیماری.bridge media | Nike Sportswear Dunk Low Disrupt White - DD6620-001