در رادیو و تلویزیون جهان: چند کلمه‌ای درباره تلویزیون کودکان در ایالات متحده امریکا

عنواندر رادیو و تلویزیون جهان: چند کلمه‌ای درباره تلویزیون کودکان در ایالات متحده امریکا
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۵۲

شماره

س ۳ ش ۱۴۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۶، ۵۰-۵۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتلویزیون و کودک, تماشا, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی تلویزیون کودکان در ایالات متحده و معرفی پیشگامان تلویزیون کودکان و شرح فعالیتها واهداف آنها در این زمینه.

spy offers | Nike - Shoes & Sportswear Clothing