دبستان کرولال های باغچه بان

عنواندبستان کرولال های باغچه بان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۵۹ت
فرستندهباغچه بان, جبار
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۲۹مهر۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست کمک مالی از طرف جبار باغچه بان برای ادامه فعالیت های دبستان ناشنوایان وامضا چند نفر از بزرگان آن دوره که کمک مالی برای تاسیس این دبستان درتهران را پذیرفته اند .Authentic Sneakers | adidas