خلاصه طرح بررسی گزارش اجرا و نتیجه گیری های ارزیابی سپاه دانش

عنوانخلاصه طرح بررسی گزارش اجرا و نتیجه گیری های ارزیابی سپاه دانش
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۳۴الف
پدیدآورندگاناسدی, خسرو
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان برنامه و بودجه
سال انتشار۱۳۴۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷۵ص.
موضوعخسرو اسدی, سپاه دانش, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی و ارزیابی علمی فعالیت های سپاه دانش، شامل طرح ارزیابی یعنی هدف و ویژگی های آن، گزارش اجرای طرح و در پایان نتیجه گیری و ارزیابی.Best jordan Sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021