خانواده و تلویزیون

عنوانخانواده و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۵، ۶۹
موضوعتلویزیون و کودک, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی برنامه‌های تلویزیونی و تأثیر آن در رشد و آموزش کودکان.