خادمان ادبیات کودکان (ایران): شرح حال مهدی آذریزدی به قلم خود نویسنده

عنوانخادمان ادبیات کودکان (ایران): شرح حال مهدی آذریزدی به قلم خود نویسنده
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٧١١
نویسندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-

ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

اسفند ١٣٤٨

شماره

س ٧ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥-٧
موضوعآذریزدی، مهدی, سرگذشتنامه, شورای کتاب کودک, کتابشناسی, ماهنامه شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

خلاصه ای از زندگی آذریزدی به قلم خودش، به همراه فهرست آثار چاپ شده ی او تا سال ۱۳۴۲.jordan Sneakers | Sneakers