ج‍ی‍ن‌ ادم‍ز

عنوانج‍ی‍ن‌ ادم‍ز
گونهکتاب
پدیدآورندگانواگونر (براون), جین
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۶-

پدیدآورندگان همکارشهمردیان, اسفندیار
عنوان فرعیدخ‍ت‍رک‌ ل‍ن‍گ‌
عنوان دیگر

عنوان اصلي: Jane Adams Little Lane Girl

ناشرنورجهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۳
تعداد صفحه۱۲۶ ص
اندازه۲۲*۱۵
پدیدآورندگان

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ب‍راون‌ واگ‍ون‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ارش‍ه‍م‍ردی‍ان‌

موضوعاس‍ف‍ن‍دی‍ارش‍ه‍م‍ردی‍ان‌, جین براون‌ واگونر, ج‍ی‍ن‌ب‍راون‌ واگ‍ون‍ر, کتاب, نور جهان
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

شرح زندگی جین آدامز، دخترک لنگی که همیشه از برخورد با مردم و حتی رفتن به مدرسه وحشت داشت. ولی سر انجام با کمک خواهران و دوستان مهربانش اعتماد به نفس پیدا کرد وپس از مدتی تصمیم گرفت روزها فرزندان پدر و مادران فقیر را در خانه اش نگهداری کند.Authentic Sneakers | Nike Running