جهان تربیت

عنوانجهان تربیت
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۳۲
عنوان دیگر
تاریخ نشر

١٣٣٢

مقطع آموزشیدبستان، راهنمایی
نوع سازمانغیر انتفاعی، عادی، مختلط
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

بنی‌احمد در سال ۱۳۳۲ دبستان جهان تربیت را تأسیس کرد. هدف او از تأسیس این مدرسه خدمت به نوآموزان با استفاده از شیوه‌های نو آموزش و پرورش بود سود مالی این کار برایش اهمیتی نداشت. وی بر این باور بود که آموزگاران باید در برنامه‌ریزی مدرسه همکاری فعال داشته باشند. بنی‌احمد به موضوع پرورش و شناخت کودکان از جنبه‌ی روان‌شناختی توجه ویژه داشت و تلاش می‌کرد با برگزاری گردش‌های علمی، گسترش کتابخانه و انتشار روزنامه، شیوه‌های نو آموزش و پرورش را در این مدرسه اجرا کند. آموزش در این مجتمع، ...Best Nike Sneakers | Releases Nike Shoes