ت‍ل‍وی‍زی‍ون

عنوانت‍ل‍وی‍زی‍ون
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۱۴۰ک
عنوان فرعیب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌
ناشرب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ک‍وک‍اری‌ ن‍وری‍ان‍ی‌
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۳۱ ص
اندازه۲۱*۱۷
موضوعادبیات تالیف, بنیاد نیکوکاری نوریانی, غیرداستان, کتاب, کتاب اطلاعاتی
گروه سنی(ب ، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۵۰ ريال

عنوان کوتاهاز س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ک‍وک‍اری‌ ن‍وری‍ان‍ی‌؛۱۱
تیراژ۱۰۰۰۰ن
متن کامل

شرحی کوتاه در باره‌ی مراحل ساخت یک برنامه ی تلویزیونى و مسائل فنى تلویزیون.affiliate tracking url | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG