ت‍ص‍وی‍ره‍ای‌ ب‍ی‍ح‍رک‍ت‌

عنوانت‍ص‍وی‍ره‍ای‌ ب‍ی‍ح‍رک‍ت‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۴۶۵ک
ناشرت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون ‌م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۸ ص
اندازه۲۸*۲۱س.م
موضوعتلوزیون آموزشی سازمان رادیو تلوزیون ملی ایران, غیرداستان, کتاب, کتاب اطلاعاتی
گروه سنی( د ، ه )
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، عكس (س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

متن کامل

آشنایی با برخی از ابزار کمک آموزشی.Sports Shoes | Nike Shoes