تکالیف شبانه نوآموزان

عنوانتکالیف شبانه نوآموزان
گونهمقاله
نویسندگانصادقی, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵-۵۶
موضوعصادقی، احمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح تکالیف شاق و بسیار که برای دانش‌آموزان تعیین می‌شوند باعث آزردگی آنان می‌شود و آنها را از درس و مدرسه بیزار می‌کند و نتایج سودمندی نیز نداردbridgemedia | Nike